OSWOIĆ MIEJSKIE NIEUŻYTKI

IDEA

Termin NIEUŻYTKI mieści wiele znaczeń, dając się odnieść do rozmaitych rodzajów przestrzeni o różnorakich cechach środowiskowych. Słownikowe definicje odnoszą się do terenu, który został już wyeksploatowany, nie posiada ekonomicznej wartości i nie jest w żaden sposób używany. Nazwa NIEUŻYTKI ma negatywne konotacje, wbrew pozorom są to tereny, które przynoszą wiele korzyści, gdy pomyśli się o nich w inny sposób niż jako o miejscach, „pustych”, które powinno się zagospodarować, potencjalnych działkach do zabudowy. Projekt ma na celu właściwe zdefiniowanie takich przestrzeni, interpretację i próbę oswojenia. Oswojenia czyli wskazania możliwości wykorzystania miejskich nieużytków, przyjaznego dla mieszkańców, zachowując przy tym swoje cenne wartości. Ważne jest tu podejście interdyscyplinarne i wykorzystanie sztuk wizualnych do własnej eksploatacji nieużytków.
Projekt zakłada interdyscyplinarną pracę nad nieużytkami na terenie centrum 3 miast: Bydgoszczy, Poznania i Warszawy. Takiego wyboru dokonano ze względu na różnice w miastach zarówno wielkościowe, kulturowe, społeczne, ale i różnice architektoniczne, wizualne. Miasta te mają swoją specyfikę i kolejno od Warszawy najbardziej aktywnej artystycznie, przez Poznań, w którym interwencje w przestrzeni publicznej nabierają coraz większego rozpędu, po Bydgoszcz miasto najmniej doświadczone. To co je łączy to potencjał przestrzenny. W tak dużych rozwijających się miastach wiele przestrzeni zostało zepchniętych i zdominowanych przez chociażby samochody, parkingi. Życie jest tu poddane szczególnym ograniczeniom i kompromisom na jakie muszą pójść mieszkańcy. Chcąc sprostać ich potrzebom ale i znaleźć potencjał miejsc zapomnianych zdecydowano się wykorzystać sztuki wizualne jako klucz do rozwiązania pewnych problemów.

publikacja_strona4


ETAPY

1 | Badania terenowe |
Projekt nie narzuca konkretnych terenów opracowania, ponieważ bardzo ważnym punktem jest definicja i interpretacja miejskich nieużytków. Aby poznać specyfikę, potrzeby i znaleźć najlepsze rozwiązanie, ważne będzie przyjrzenie się szerszej przestrzeni. Ma to też zwrócić uwagę uczestników i nauczyć właściwego wyboru miejsc, identyfikowania przestrzeni i wyznaczania miejsc dla realizacji interwencji. Jedynym ograniczeniem jest teren śródmieścia  jest to bowiem dla miast ważna część, gdyż to od niej zaczyna się historia i kształtuje się genius loci ważny dla mieszkańców.
2 | Praca warsztatowa|
Prace nad wybranymi terenami będą odbywały się w interdyscyplinarnych grupach. Każdy zespół będzie pracował nad innym terenem wybranym podczas badań terenowych.
3 | Spotkania |
z artystami, architektami,osobami doświadczonymi w realizacji działań na miejskich „nieużytkach”, ale również spotkania z przedstawicielami miasta, którzy będą mogli przedstawić możliwości i ograniczenia realizacji artystycznych w takich przestrzeniach.
4 | Realizacje wybranych koncepcji |
5 | Publikacja wyników na stronie internetowej projektu | 
6 | Podsumowanie projektu | 

biennale_2

Spotkania mają charakter artystyczno-społeczny. Poprzez interwencje artystyczne uczestnicy mają oswajać miejskie nieużytki, a przez to wpływać na integrację mieszkańców. W trakcie spotkań zarówno części terenowej jak i warsztatowej zostaną uczestnikom przekazane metody badania przestrzeni, identyfikowania problemów, interpretacji znaków, zachowań, jak również sposoby realizacji projektowych. Pomóc w tym mają lokalni artyści, architekci, pracownicy uczelni artystycznych, architektonicznych i socjologicznych wydziałów. Celem spotkań, prócz konkretnej propozycji projektowej jest próba wypracowania wspólnej metody działań i wykorzystywania miejskich nieużytków. Uczestnicy mają posiąść wiedzę z różnych dziedzin, aby móc w przyszłości skutecznie realizować działania przestrzenne. Ważna będzie tu wzajemna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, które na każdym kroku będą dokumentowane.
Projekt jest wynikiem pozytywnych recenzji projektu „Biennale Nieużytków” nagrodzonego w ramach konkursu FUTUWAWA 2014.

biennale_1


TERMINY

Bydgoszcz_______marzec – maj 
Poznań_________czerwiec – lipiec 
Warszawa_______lipiec – wrzesień 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
lub napisz biennalenieuzytkow@gmail.com


KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ

Warsztaty mają charakter interdyscyplinarny. Są otwarte zarówno dla uczniów, studentów i absolwentów, artystów, projektantów, performerów, fotografów, animatorów, aktorów… amatorów i zawodowców, młodych i dojrzalszych. Jedynym kryterium jest zainteresowanie przestrzenią miejską, chęć zdobycia wiedzy, nowych umiejętności, a także nawiązania cennych kontaktów.


KOORDYNACJA/POMYSŁ/PROWADZENIE WARSZATATÓW

MARTYNA CZISZEWSKA – architektka krajobrazu, doktorantka w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie, animatorka kultury, autorka koncepcji BIENNALE NIEUŻYTKÓW nagrodzonej w konkursie FUTUWAWA 2014. Współpracowała m.in. z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Fundacją Badań Przestrzeni Publicznej „TU”, Otwartym Jazdowem. Obecnie współprowadzi warsztaty rodzinne „Mała Teoria Ogrodu” w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Tegoroczna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


ZOBACZ RELACJE Z WARSZTATÓW

publikacja_strona7

publikacja_strona72

publikacja_strona101


Projekt jest realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk

Reklamy